co2

Podkładka absorbcyjna MEGA CO2

Rewolucyjny sposób pakowania żywności w atmosferze ochronnej MAP

Od 1996 r. jedyny polski producent pełnej gamy podkładek absorpcyjnych stosowanych do pakowania świeżej żywności (celulozowych, żelowych).

W 2012 r.

zakończenie wieloletnich badań nad opracowaniem sposobu wytwarzania oraz działania podkładek MEGA CO2, opracowanie unikalnej technologii polegającej na powolnym uzupełnianiu do stałego poziomu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze ochronnej MAP wewnątrz pojemnika z zapakowaną żywnością.

Od 2013 r.

poszerzenie oferty, rozpoczęcie produkcji pojemników PET/PE do pakowania świeżej żywności.

Od 2013 r.

jedyny polski producent opatentowanych podkładek MEGA CO2 przedłużających okres trwałości produktów łatwo psujących się pakowanych w atmosferze ochronnej MAP. Podkładki absorpcyjne MEGA CO2 mają zastosowanie w pakowaniu mięsa czerwonego, drobiu, wędlin, ryb, wyrobów garmażeryjnych, pieczywa, nabiału.

Zalety pakowania świeżej żywności w atmosferze ochronnej MAP.

  • Zapewnienie zapakowanej żywności świeżego wyglądu, koloru, dobrego smaku.
  • Spowolnienie niekorzystnego procesu namnażania się bakterii, grzybów, pleśni.
  • Wydłużenie okresu świeżości produktu, czyli termin przydatności do spożycia (TPS).

Niedoskonałości obecnego sposobu pakowania świeżej żywności do pojemników w atmosferze ochronnej MAP.

w miarę upływu czasu przechowywania produktu stałe zmniejszanie się poziomu stężenia czynnika bakteriostatycznego tj. dwutlenku węgla (CO2) na skutek jego wchłaniana przez zapakowany produkt oraz wchodzenie w reakcję z odciekiem i wilgocią znajdującą się wewnątrz pojemnika w wyniku czego powstaje kwas węglowy H2CO3.
brak możliwości, w trakcie całego okresu przechowywania, stałego uzupełniania we wnętrzu opakowania tzw. „dobrego”, bakteriostatycznego dwutlenku węgla do poziomu pierwotnie zadanego w atmosferze MAP.
W okresie przechowywania produktu emisja wewnątrz opakowania gazów metabolicznych między innymi metabolicznego, „złego” CO2 w wyniku rozwoju bakterii, w konsekwencji psucie się produktu.

Nowa podkładka MEGA CO2

firmy POMONA COMPANY LTD Sp. z o.o.

 

Stosowanie podkładek MEGA CO2 to przełom w technice pakowania żywności w atmosferze ochronnej MAP, gwarantuje, w całym okresie przechowywania, utrzymanie bariery bakteriostatycznej na stałym, początkowo zadanym poziomie, wydłużając w ten sposób czas, w którym produkt zachowuje pełną świeżość.
Nowa podkładka MEGA CO2 eliminuje wcześniej wymienione niedoskonałości technologii pakowania żywności w atmosferze ochronnej MAP.Pozwala na stałe, powolne uzupełnianie wewnątrz pojemnika stężenia „dobrego” CO2 do poziomu początkowo zadanego, równocześnie ograniczając powstawanie „złego”, metabolicznego CO2, przez co, w całym deklarowanym okresie przydatności do spożycia, produkt otoczony jest atmosferą bakteriostatyczną i zachowuje cechy produktu świeżego.
Dzięki nowej podkładce absorpcyjnej MEGA CO2 oprócz podstawowej funkcji podkładki jaką jest wchłanianie wycieków z wilgotnych produktów spożywczych (mięsa, wędliny, ryby) otrzymujemy także stałe i powolne emitowanie czynnika bakteriostatycznego “dobrego” CO2 wewnątrz opakowania do poziomu pierwotnie zadanego w trakcie procesu pakowania.

Przewaga zastosowania podkładek MEGA CO2nad standardowym absorberem.

graph1

graph2