Absorber PAD ECO® – absorbery bez plastiku

On 4 February 2019

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom firma Pomona Company opracowała nowy rodzaj absorberów z celulozy, który spełnia swoją funkcję, a jednocześnie jest produktem naturalnym, jednorodnym materiałowo, przyjaznym żywności i środowisku. Jego przydatność została już potwierdzona próbami przechowalniczymi.

Comments are closed.